О часопису

Часопис за економску теорију и праксу

Часопис Нови Економист има мисију његовања и даљег развијања економске теорије и праксе. Овакав задатак долази посебно до изражаја у вези са спровођењем процеса транзиције домаће привреде на тржишне критеријуме пословања, када је неопходно постићи извјесни критички обим знања и вјештина у вођењу предузећа као основних субјеката тржишне привреде.

Часопис Нови Економист већ је попримио своју пуну физиономију публикације од значаја за писану ријеч у области пословне економије, маркетинга, менаџмента и организације.

Нови Економист обухвата релевантне прилоге како аутора из непосредне праксе привредних организација и друштвених установа тако и оних који су компетентни за теоријске приступе јавним и пословним финансијама, рачуноводству и ревизији, информатици, осигурању, маркетингу, менаџменту, организацији, спољној и унутрашњој трговини, царинској служби, шпедицији и јавној управи, као и осталим дјелатностима комплементарним са економском струком.

Редакција часописа отворена је за сарадњу са издавачима сродних публикација како у Босни и Херцеговини тако и ширем окружењу. Примјерци часописа достављају се великом броју економских факултета и других високошколских институција које његују сродне научно-наставне дисциплине.

Уредништво часописа

Импресум

Издавач
УНИВЕРЗИТЕТ
У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА

ЗА ИЗДАВАЧА, ДЕКАН
ПРОФ. ДР МИЛАДИН ЈОВИЧИЋ

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
ПРОФ. ДР ВИТОМИР СТАРЧЕВИЋ

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ
ДОЦ. ДР ПРЕДРАГ КАТАНИЋ

ЛЕКТОР
ДОЦ. ДР НИНА ЋЕКЛИЋ


ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА
ВАЊА ЂУРИЋ
 

Научна редакција

Вуњак др Ненад
Дамјановић др Срђан
Живковић др Бошко
Јовичић др Миладин
Јосиповић др Сандра
Костић-Станковић др Милица
Кочовић др Јелена
Крсмановић др Бранко
Мастило др Зоран
Микеревић др Драган
Милојевић др Алекса
Мировић др Драгутин
Митрашевић др Мирела
Панић др Пајо
Пауновић др Благоје
Поповић др Витомир
Радовић др Рајко
Савановић др Горан
Старчевић др Витомир
Ставрић др Божидар
Стевић др Стеван
Трифуновић др Љубомир.

Стручна редакција

Катанић др Предраг,
Лалић др Срђан
Петровић др Весна
Дракул Борислав – Мастер
Радојчић Биљана – Мастер
Данка Матић – Мастер
Дамјановић мр Јелена
Станивук Биљана,
Елчић мр Сузана
Бошковић Наташа

Архива часописа


 • Број 21

 • Број 20

 • Број 19

 • Број 18

 • Број 17

 • Број 16

 • Број 15

 • Број 14

 • Број 13

 • Број 12

 • Број 11

 • Број 10

 • Број 9

 • Број 8

 • Број 7

 • Број 5/6

 • Број 4

 • Број 3

 • Број 2

 • Број 1

Контакт

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ

Универзитет у Источном Сарајеву
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
БИЈЕЉИНА, Семберских ратара бб
E-mail: info@noviekonomist.info

Тел: +387 55 415 200
Факс: +387 55 415 201